fbpx
05.03.2018 Ekobil

Що таке каналізація

Каналізацією прийнято  називати комплекс інженерних споруд, оладнання та санітарних засобів, що забезпечує збирання та виведення за межі населених пунктів і промислових підприємств забруднених стічних вод, а також їхнє очищення та знешкодження перед використанням чи скиданням у водойму.

Класифікація каналізації

Розрізняють внутрішню і зовнішню. Внутрішня призначена для прийому стічних вод та відведення їх з будівлі в зовнішню каналізаційну мережуЕлементами внутрішньої  є санітарні прилади, відвідні труби, стояки і виходи з будівель. Зовнішня  використовується для транспортування стічних вод за межі населених місць і промислових підприємств, включає трубопроводи (самотічні  та напірні), насосні станції і очисні споруди.

Під системою прийнято розуміти спільне або роздільне відведення трьох категорій стічних вод (побутових, виробничих і дощових). У практиці міського будівництва найбільшого поширення набули загальносплавна і роздільна системи. При загальносплавній системі всі три категорії стічних вод відводяться по одній загальній мережі труб і каналів за межі населеного місця. При роздільній системі дощові і умовно чисті виробничі води видаляють по одній мережі труб і каналів, а побутові і виробничі — по іншій (одній або декільком каналізаційним мережам). Роздільна система може бути повною або неповною.

Схемою називають техніко-економічно обгрунтоване проектне рішення прийнятої системи з врахуванням місцевих умов і перспектив розвитку об’єкту каналізування (міста, селища, промислового або житлового району, готелю, приватного будинку і так далі). Кожна схема може бути виконана різними технічними прийомами відносно трасування мереж і колекторів, глибини їх закладання, кількості насосних станцій, числа і місця розташування очисних споруд, необхідної міри очищення стічних вод, черговості будівництва і так далі

Залежно від рельєфу місцевості всю територію населеного пункту, яку потрібно каналізувати, умовно ділять на басейни каналізування, тобто ділянки, обмежені водоподілами. У кожному басейні по підземних каналізаційних трубах вуличної мережі стічні води збирають в один або декілька колекторів. Стічні води сплавляють по колекторах самоплив, а у випадках великого заглиблення колектора мережу розділяють на декілька районів з нормальним заглибленням трубопроводів. З цих районних мереж стічні води направляють до районної насосної станції перекачування, звідки вони по напірному трубопроводу поступають на вищу відмітку в самоточні колектори. Облаштовують також каналізаційні насосні станції для подачі стічних вод безпосередньо до очисних споруд, звідки очищені води по випуску скидають у водоймище.

Історична довідка

Відведення стічних вод по трубах за межі населених місць застосовувалося з давніх часів. При розкопках в Єгипті виявлені каналізаційні канали побудовані 2500 років до нашої ери. Аналогічні споруди існували ще раніше в Індії. У 6 ст до нашої ери в Римі був побудований канал «клоака максима», частково використаний і в сучасній каналізаційній мережі. Однак, ці споруди вимагали величезних затрат праці, матеріалів та здійснювалися лише для палаців, храмів, суспільних купалень. У епоху феодалізму і особливо в подальший період розвитку капіталізму збільшена щільність населення привела до погіршення санітарного стани міст. Епідемії, що почастішали, викликали необхідність будівництва водопроводів, а потім і каналізації. Це диктувалося також розвитком промисловості та збільшенням об’ємів виробничих стічних вод.

Інтенсивне будівництво почалося в Європі лише з 19 ст. Одночасно із зростанням міст і селищ в широких масштабах здійснюється їх благоустрій і у тому числі будівництво централізованих систем водопроводу та каналізації. Для більшої частини каналізаційних споруд розроблені і застосовуються типові проекти. Витрати праці і терміни спорудження систем каналізації отримали широке поширення. Індустріальні методи виробництва будівельних робіт, значно здешивили та прискорили їх зведення.

В сучаснх умовах важко уявити комфортнні умови проживання без правильно облаштованого водопроводу та каналізації. Тому при початку будівництва проектується та реалізовується підключення до центральної каналізаційної мережі. В місцях, де таке підключення є неможливим облаштовують септик з їх відкачванням асенізатором по мірі наповнення або локальні очисні споруди (біосептик або автономна каналізація), які очищають стоки та дають можливість працювати системі без регулярнї викачки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Контакт з Ecobil
message
sms
telegram
phone
email